Hoppa till innehåll

Vagn

Din varukorg är tom

SEKRETESSPOLICY

Inledning och godkännande

Genom att besöka och/eller använda www.MissionWorkshop.com ("Webbplatsen") samtycker du (ibland kallad "Du") till att vara bunden av villkoren i vår Integritetspolicy som anges nedan ("Policyn").

Mission Workshop ägs och drivs av Mission Workshop, LLC, med säte på 40 Rondel Pl, San Francisco, CA 94103.

Policyn ändrades senast den 30 april 2016. Mission Workshop förbehåller sig rätten att, när som helst och utan föregående meddelande, ändra eller ersätta någon del av policyn. Eventuella ändringar av denna policy kommer att återspeglas på denna sida. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna policy för eventuella ändringar. Du samtycker till att din användning av webbplatsen efter publiceringen av eventuella ändringar i denna policy utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

Denna policy bör läsas tillsammans med användarvillkoren och försäljningsvillkoren, eftersom båda dessa dokument reglerar din användning av webbplatsen och köp av produkter som vi säljer på denna webbplats.

När en användare av webbplatsen har gjort ett köp kan han eller hon kallas "kund".

Personuppgifter från barn under 13 år

BARN UNDER 13 ÅR ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDNA ATT LÄMNA ELLER PUBLICERA NÅGRA PERSONUPPGIFTER PÅ DENNA WEBBPLATS. VI SAMLAR INTE MEDVETET IN INFORMATION FRÅN BARN UNDER 13 ÅR OCH AVSER INTE ATT NÅGOT MATERIAL PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR RIKTAT TILL ELLER INRIKTAT PÅ BARN UNDER 13 ÅR. OM DET KOMMER TILL VÅR KÄNNEDOM ATT NÅGOT BARN UNDER 13 ÅR HAR LÄMNAT NÅGON PERSONLIG INFORMATION TILL DENNA WEBBPLATS, KOMMER VI OMEDELBART ATT RADERA ALL SÅDAN INFORMATION SOM VI HAR SAMLAT IN. OM DU ÄR FÖRÄLDER ELLER VÅRDNADSHAVARE OCH UPPTÄCKER ATT DITT BARN UNDER 13 ÅR HAR LÄMNAT NÅGON AV SINA PERSONUPPGIFTER UTAN DITT TILLSTÅND ELLER SAMTYCKE, KOMMER VI ATT TA BORT INFORMATIONEN OMEDELBART PÅ DIN BEGÄRAN. ALLA FÖRFRÅGNINGAR SKA GÖRAS VIA E-POST OCH SKICKAS TILL INFO@MISSIONWORKSHOP.COM. ANGE DITT BARNS NAMN OCH EN BESKRIVNING AV DEN TYP AV INFORMATION SOM DU TROR ATT HAN ELLER HON KAN HA LÄMNAT TILL DEN HÄR WEBBPLATSEN.

Hur du uppdaterar, ändrar eller tar bort din information

Om du vill begära ändringar eller uppdateringar av någon identitetsinformation som du har lämnat till oss, eller om du vill se någon information som vi har samlat in från din användning av denna webbplats, vänligen kontakta oss och begära samma sak genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@MissionWorkshop.com, eller skicka ett skriftligt meddelande till Mission Workshop Legal Services, 40 Rondel Pl., San Francisco, CA 94103. Vänligen ange orden "Begäran om personlig information". Om du begär information kommer vi att kräva att du styrker din identitet, vilket kan innebära att du tillhandahåller oss en kopia av ett körkort, socialförsäkringskort och/eller födelsebevis. Vi förbehåller oss också rätten att kräva att du undertecknar och förser oss med en notarized affidavit som verifierar din identitet innan vi uppdaterar eller släpper någon information till dig.

Allmän integritetspolicy och skydd av personuppgifter

Mission Workshop tar din integritet och säkerheten för personuppgifter på största allvar. Vi har tillhandahållit en säker miljö och denna strikta policy som beskriver de begränsade sätt på vilka informationen används och den begränsade tillgången till sådan information.

Vad omfattar denna integritetspolicy?

Denna policy täcker behandlingen av personligt identifierbar information som du tillhandahåller under din användning av denna webbplats inklusive ditt namn, e-post, adress och telefonnummer ("Personlig information") och annan icke-personligt identifierbar information som samlats in av Mission Workshop när du använder eller kommer åt webbplatsen. Denna policy täcker också Mission Workshop's behandling av all personlig information som Mission Workshop kan dela med sina affärspartners eller andra tredje parter under mycket begränsade omständigheter.

Denna policy gäller inte allmän praxis och behandling av information (vare sig personlig eller inte) av tredje part som Mission Workshop inte äger eller kontrollerar, inklusive men inte begränsat till tredje parts webbplatser eller tjänster som du väljer att komma åt via webbplatsen eller via en länk från webbplatsen ("tredje parts webbplatser"), eller till individer som Mission Workshop inte hanterar eller anställer. Även om vi försöker underlätta åtkomst eller länka till endast de tredjepartswebbplatser som delar vår respekt för din integritet, kan vi inte ta ansvar för innehållet eller sekretesspolicyn på dessa tredjepartswebbplatser. Vi uppmanar dig att noggrant granska sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser som du besöker.Genom att skicka in begärd information samtycker du till att informationen delas med dessa tredjepartswebbplatser. All information som används av tredje parts webbplatser kan vara föremål för en annan uppsättning metoder än de som beskrivs i denna policy och vi är inte ansvariga för sekretesspraxis på någon av dessa tredje parts webbplatser. Du bör läsa sekretesspolicyn som finns på en sådan tredje parts webbplats innan du lämnar någon information till den parten. Du samtycker till att vi inte under några omständigheter ska ha något ansvar gentemot dig för några skador av något slag för det sätt på vilket tredje parts webbplatser använder eller avslöjar personlig information, faktureringsinformation eller annan information som du tillhandahåller frivilligt, eller som samlas in av tredje parts webbplatser genom din åtkomst till eller användning av denna webbplats.

Slutligen täcker denna policy inte någon personlig information som du skickar till Mission Workshop via något icke-säkert kommunikationssätt som e-post, snabbmeddelanden eller Twitter, eftersom kommunikation via dessa metoder kan bli föremål för avlyssning, förlust eller ändring. Även om vi välkomnar dina kommentarer och förslag som skickas till oss på detta sätt, uppmuntrar vi dig att noggrant undersöka vilken personlig information du skickar till Mission Workshop via dessa metoder.

Ingen insamling av personlig information som en självklarhet

Mission Workshop samlar naturligtvis inte in några av dina personuppgifter när du använder webbplatsen, såvida du inte ombeds att tillhandahålla sådan information, till exempel genom att registrera dig för ett konto eller för e-postlistan, eller göra ett köp. Personuppgifter samlas endast in med ditt informerade samtycke. Om du har tillhandahållit personuppgifter kommer de endast att användas för det angivna syftet.

Insamling av icke-personligt identifierbar information

När du besöker vår webbplats samlar vi in och lagrar vissa icke-personligt identifierbara uppgifter som skickas automatiskt av din webbläsare. Detta inkluderar din IP-adress, som kan ge oss allmän platsinformation, såsom ditt land och ibland din stad, stat och/eller postnummer, och det domännamn från vilket du besöker vår webbplats. Vi samlar också automatiskt in och lagrar annan standardiserad serverlogginformation, såsom din webbläsartyp och ditt språk, de sidor du besöker och datum och tid då du besöker sidor på vår webbplats och din operativsystemversion. Vi kan också avgöra vilken teknik som är tillgänglig via din webbläsare för att ge dig den mest lämpliga versionen av någon av våra webbsidor. Vi kan också använda denna information för att omdirigera dig till en annan version av vår webbplats om du kommer åt vår webbplats via en mobil eller liknande enhet. Vi samlar in och hämtar denna information med hjälp av vanliga webbserverloggar och automatiska datainsamlingsverktyg som cookies och webbfyrar.

Vår användning av cookies från tredje part

Vi kan använda och förbehåller oss rätten att i framtiden använda webbanalystjänster som tillhandahålls av tredje part, såsom Google Analytics, för att samla in information om din användning av denna webbplats. För att kunna tillhandahålla sådana tjänster skickar dessa tredje parter vanligtvis cookies direkt till din webbläsare när du använder denna webbplats ("cookies från tredje part"). Dessa tredjepartsleverantörer kan också överföra denna information till andra tredje parter enligt lag eller för att hjälpa till att tillhandahålla sina tjänster. All information som samlas in direkt genom användning av tredjepartscookies är icke-identitetsinformation och avser endast hur du använder och interagerar med denna webbplats. Användningen av cookies från tredje part omfattas inte av vår integritetspolicy och vi har inte tillgång till eller kontroll över dessa cookies.

Vi länkar eller bunta inte din information

Vi kombinerar eller länkar inte din identitetsinformation med någon information om användning av webbplatsen eller någon annan information som vi automatiskt samlar in från dig. Vi lagrar användarinformation som e-post och deras tidigare inköp för rapporteringsanvändning och sparar endast för framtida referenser.

Informationssäkerhet

Mission Workshop använder endast branschens bästa metoder (fysiska, elektroniska och procedurmässiga) för att hålla alla insamlade data (inklusive personuppgifter) säkra. Dessutom använder Mission Workshop tredjepartsleverantörer och värdpartners för att tillhandahålla nödvändig hårdvara, programvara, nätverk, lagring och relaterad teknik som krävs för att driva webbplatsen, och dessa tredje parter har valts ut för sina höga säkerhetsstandarder. Till exempel använder Mission Workshop Media Temple som sin hostingpartner, en branschledare inom hosting av webbplatser.

När du gör ett köp på webbplatsen överförs alla transaktionsuppgifter, inklusive kreditkortsuppgifter, med krypterad Secure Sockets Layer ("SSL"), som är standard för internettransaktioner.

Begränsad insamling av information för statistiska, analytiska och säkerhetsmässiga ändamål

Mission Workshop samlar automatiskt in viss information med hjälp av ett analysprogram från tredje part, Google Analytics, för att hjälpa oss att förstå hur våra användare använder webbplatsen, men ingen av dessa uppgifter identifierar dig personligen. Varje gång du besöker webbplatsen samlar vi till exempel automatiskt in din IP-adress, typ av webbläsare och dator, åtkomsttider, den webbsida du kom från och den eller de webbsidor du besöker (i förekommande fall). Vi använder information som samlats in på detta sätt endast för att bättre förstå dina behov och behoven hos webbplatsens användare i stort. Mission Workshop använder också information som samlats in för statistiska ändamål för att hålla reda på antalet besök på webbplatsen och vilka sidor på webbplatsen i syfte att införa förbättringar.

Mission Workshop förbehåller sig rätten att använda ytterligare analytiska eller statistiska program eller tjänster i framtiden. Om någon personlig information överförs till en tredje part på detta sätt kommer detta avsnitt att uppdateras i enlighet med detta, men det kan finnas en fördröjning i uppdateringen.

Din IP-adress och annan relevant information kan användas för att spåra bedräglig eller kriminell verksamhet, eller verksamhet som bryter mot de Allmänna villkoren.

Förbud mot utlämnande av personuppgifter till tredje part

Med undantag för vad som anges i nästa stycke och avsnitten i denna policy om analys, hantering av e-postlistor, säkra betalningar och dataöverföring från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, avslöjar Mission Workshop inte någon personlig information som samlats in via webbplatsen till tredje part. Dessutom säljer, hyr, handlar eller licensierar Mission Workshop inte någon personlig information om sina användare till tredje part. Endast anställda, representanter, underleverantörer, tjänstemän, agenter eller uppdrag från Mission Workshop är ansvariga för hantering och utveckling av webbplatsen, och endast dessa personer har tillgång till den information som samlas in där. Dessa anställda, representanter, underleverantörer, tjänstemän, agenter eller uppdragsgivare har alla instruerats att följa policyn.

Oavsett vad som sägs i policyn om motsatsen kan vi dela all information som vi har samlat in om dig eller som du har lämnat: (1) som svar på stämningar, domstolsbeslut eller rättsliga förfaranden, eller för att fastställa, skydda eller utöva våra juridiska rättigheter eller försvara oss mot rättsliga anspråk eller krav; (2) om vi anser att det är nödvändigt för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder avseende olagliga aktiviteter, bedrägerier eller situationer som innebär potentiella hot mot någon persons säkerhet, eller brott mot de allmänna villkoren; (3) om vi anser att det är nödvändigt för att utreda, förhindra eller vidta åtgärder i situationer som innebär missbruk av webbplatsens infrastruktur eller Internet i allmänhet (t.ex. omfattande skräppost, överbelastningsattacker eller försök att äventyra säkerheten för webbplatsens infrastruktur eller webbplatsen i allmänhet); (4) till ett moderbolag, dotterbolag, joint ventures eller andra företag under gemensam kontroll med Mission Workshop (i vilket fall vi kommer att kräva att sådana enheter respekterar denna policy); (5) om Mission Workshop förvärvas av eller slås samman med en annan enhet (i vilket fall vi kommer att kräva att sådan enhet övertar våra skyldigheter enligt denna policy, eller informera dig om att du omfattas av en ny sekretesspolicy).

Mission Workshop använder vissa tjänster från tredje part för att förbättra webbplatsen. Personuppgifter kan överföras från Mission Workshop till dessa tredjepartstjänster, men endast i den utsträckning som krävs för att de ska fungera korrekt, och endast efter att du uttryckligen har lämnat sådan information. Dessa tredjepartstjänster är begränsade till Facebook, Twitter, Instagram och Pinterest för delning av webbplatsens innehåll. Om du inte redan är inloggad på dessa tredjepartstjänster överförs din personliga information som krävs för att logga in på dessa konton säkert från Mission Workshop till tredjepartstjänsterna. När din personliga information överförs till dessa tredjepartstjänster omfattas den av deras respektive sekretesspolicy, som vi uppmuntrar dig att läsa.

Hantering av e-postlistor

Mission Workshop använder Campaign Monitor för att hantera vår e-postlista och skicka ut e-post. Personuppgifter överförs till Campaign Monitor för att mailinglistan ska fungera korrekt. Din personliga information används endast för korrekt utskick av e-post; Campaign Monitor använder inte denna personliga information för något annat ändamål och kommer inte att överföra eller sälja din personliga information till någon annan tredje part. För mer information, vänligen se Campaign Monitors integritetspolicy.

Du kan när som helst avregistrera dig från Mission Workshop:s e-postlista genom att följa länken längst ner i alla e-postmeddelanden från Mission Workshop .

Säkrade betalningar

Mission Workshop tillhandahåller två metoder för säkra betalningar för inköp som görs på webbplatsen. Du kan använda ditt kreditkort direkt på webbplatsen, i vilket fall personlig information överförs säkert till en tredjeparts betalningsbehandlare, Spark Pay av Capital One. Du kan också göra inköp med PayPal.

Genom att göra ett köp på webbplatsen ger du Mission Workshop tillstånd att använda dessa betalningsbehandlare och att överföra personuppgifter till dem, men endast i den utsträckning som krävs för att slutföra transaktionen. Ingen kreditkortsinformation lagras någonsin på servrar som kontrolleras av Mission Workshop. Spark Pay och PayPal har vårt tillstånd att lagra, på uppdrag av Mission Workshop, de uppgifter som hänför sig till utförda transaktioner av kunder på webbplatsen (inklusive kreditkortsinformation) med målet att säkerställa en säker betalningsmetod och bevis på köparkiv, vilket möjliggör skydd av Mission Workshop Kunder, och för uppföljning vid behov. Dessa transaktionsuppgifter kan användas för validering och registrering av Mission Workshop -kunder och för att spåra eventuella bedrägliga aktiviteter om det behövs.

När en Kund gör ett köp och använder en av dessa betalningsleverantörer omfattas Kunden av betalningsleverantörens integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att läsa Spark Pay's och PayPal's sekretesspolicy för att lära dig mer om hur din personliga information behandlas av dessa tredje parter.

Annonser

Mission Workshop använder för närvarande Google Adwords för att annonsera på internet. Mission Workshop använder "re-targeting" som ger dig annonser som kommer att vara av särskilt intresse för dig, baserat på din surfhistorik på vår webbplats. Dessa annonser kommer att visas på tredje parts webbplatser runt om på webben. Google använder specifika cookies för att kunna visa dessa annonser på webben som kommer att vara av intresse för dig. Vi kan placera annonser på tredje parts webbplatser som tillhör någon av våra cross-marketing-partners, dotterbolag eller reklampartners etc. Vi samlar in och lagrar information om vilka av dessa webbplatser du besöker genom att använda cookies och liknande detekteringsverktyg som identifierar dig unikt. Varje gång du besöker vår webbplats använder vi en kod eller pixel som använder en anonym webbläsarcookie. När du surfar på Internet gör denna cookie det möjligt för oss att visa våra annonser för dig. Detta säkerställer att våra annonser endast visas för personer som tidigare har besökt vår webbplats. Om du vill avstå från riktad annonsering från oss som sker när du besöker våra tredjepartsannonseringspartner, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@missionworkshop.com. Observera att detta innebär att du väljer bort riktade annonser från oss och alla andra deltagande reklampartners och våra dotterbolag.

Du kan förhindra denna typ av annonsering genom att radera den aktuella Google-cookien via din webbläsare, men detta kanske inte är permanent. För en mer permanent lösning kan du när som helst välja bort sådan Google-annonsering genom att besöka sidan Inställningar för Google Ads.

Dataöverföring från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om du besöker webbplatsen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES", som omfattar alla EU-medlemsstater samt Island, Liechtenstein och Norge) omfattas du av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG ("dataskyddsdirektivet"). Om du är en Kund bekräftar och accepterar du att dina Personuppgifter överförs till länder utanför EES. Dataskyddsdirektivet tillåter att din personliga information överförs till länder som har en "adekvat skyddsnivå" för data. Dina personuppgifter överförs endast till länder som uppfyller denna standard, som är begränsade till följande för det tillhörande syftet: (1) USA, till Mission Workshop :s kontor för bearbetning och fullgörande av din beställning. Enligt dataskyddsdirektivet kan dina personuppgifter överföras till ett företag i USA om det företaget är certifierat enligt Safe Harbor Privacy Principles. Mission Workshop använder det amerikanska företaget Media Temple som värd för webbplatsen och våra affärsapplikationer, och båda dessa företag är så certifierade, och dina personuppgifter överförs inte till eller lagras någon annanstans i USA.

Spårningsteknik ("cookies")

Mission Workshop använder spårningsteknik ("cookies") på webbplatsen och genom att använda webbplatsen samtycker du till att de används. Cookies är små textfiler som placeras på din hårddisk när du besöker en webbplats, för att spåra användningen av webbplatsen och för att förbättra användarupplevelsen genom att lagra vissa data på din dator. Webbplatsen använder "session cookies", som förbättrar din användarupplevelse genom att lagra viss information från ditt nuvarande besök på din dator.

Din webbläsare kan ställas in för att vägra cookies eller radera dem efter att de har lagrats. Se din webbläsares hjälpavsnitt för instruktioner. Observera att om du tar bort dessa cookies kan det minska din användarupplevelse av webbplatsen genom att du måste ange viss information på nytt, inklusive information som krävs för att använda webbplatsen och göra inköp. Eftersom vi använder autentiseringscookies kan borttagning av dessa cookies dessutom förhindra att vissa funktioner, inklusive köpprocessen, fungerar alls. Mission Workshop ska inte hållas ansvarig för någon funktion som kanske inte fungerar efter att du har tagit bort cookies, eller några skador (ekonomiska eller andra) som uppstår på grund av att dessa funktioner inte fungerar eller har minskad funktionalitet.

Kommunikation

När du besöker denna webbplats eller skickar e-post till oss kommunicerar du med oss elektroniskt. Du samtycker till att ta emot kommunikation från oss elektroniskt. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. Om du skickar oss ett e-postmeddelande, ringer oss eller skickar en skriftlig korrespondens av någon anledning, kan vi skapa en fil och lagra ditt e-postmeddelande och annan identitetsinformation som är specifik för dig. Vi kommer i allmänhet att upprätthålla ett register och föra anteckningar över all kommunikation med dig. Alla meddelanden som överförs av dig på denna webbplats eller till oss ska inte behandlas som konfidentiella och ska anses vara tillgängliga för allmänheten. Du bör inte överföra några meddelanden eller korrespondens till oss som du avser att endast de avsedda mottagarna ska läsa. Härmed meddelas att alla meddelanden eller elektroniska data som överförs till denna webbplats kan och får läsas av oss, oavsett om vi är den avsedda mottagaren av ett sådant meddelande eller sådana meddelanden.

Ansvarsfriskrivning för SMS

Genom att samtycka till Mission Workshop:s SMS marknadsföring i kassan och initiera ett köp eller prenumerera via våra prenumerationsverktyg, samtycker du till att få återkommande textmeddelanden (för din beställning, inklusive påminnelser om övergiven kassa), SMS marknadsföringserbjudanden och transaktionstexter, inklusive begäran om recensioner från oss, även om ditt mobilnummer är registrerat på en statlig eller federal lista över icke uppringda samtal. Meddelandefrekvensen varierar. Samtycke är inte ett villkor för köp.

Om du vill avregistrera dig från att ta emot textmarknadsföringsmeddelanden och aviseringar, svara med STOP på alla mobilmeddelanden som skickas från oss eller använd den avregistreringslänk som vi har tillhandahållit dig i något av våra meddelanden. Du förstår och samtycker till att alternativa metoder för att välja bort, såsom att använda alternativa ord eller förfrågningar, inte kommer att betraktas som ett rimligt sätt att välja bort. Vi tar inte betalt för tjänsten, men du är ansvarig för alla avgifter som din mobiloperatör tar ut i samband med textmeddelanden. Priser för meddelanden och data kan tillkomma.

Vi har rätt att när som helst ändra telefonnummer eller kortnummer som vi använder för att tillhandahålla tjänsten. Du kommer att meddelas vid sådana tillfällen. Du godkänner att meddelanden som du skickar till ett telefonnummer eller kortnummer som vi har ändrat, inklusive STOP- eller HELP-förfrågningar, kanske inte tas emot, och vi är inte ansvariga för att uppfylla förfrågningar som görs i sådana meddelanden.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag samtycker du till att vi inte ansvarar för misslyckad, försenad eller felaktig leverans av information som skickas via tjänsten, eventuella fel i sådan information och/eller eventuella åtgärder som du kan eller inte kan vidta i förlitan på informationen eller tjänsten.

Risker förknippade med Internet

Trots Mission Workshop:s ansträngningar att säkerställa att tredje part inte får tillgång till eller erhåller din personliga information genom din användning av webbplatsen, kan fullständig konfidentialitet och säkerhet för närvarande inte garanteras på Internet. Kommunikation via Internet kan avlyssnas, förloras eller ändras. Du bekräftar och godkänner att Mission Workshop inte kan hållas ansvarigt för skador som uppstår till följd av överföring av konfidentiell information eller personlig information via Internet och att sådan kommunikation sker på egen risk. All information som används av tredjepartsleverantörer kan vara föremål för en annan uppsättning praxis än de som beskrivs i denna policy och vi är inte ansvariga för sekretesspraxis för någon av sådana tredjepartsanvändare Du bör läsa sekretesspolicyn på webbplatsen för någon tredjepartsleverantör innan du tillhandahåller någon information till den parten. Du samtycker till att vi inte under några omständigheter ska ha något ansvar gentemot dig för några skador av något slag för det sätt på vilket sådana tredje parter använder eller avslöjar personlig information, faktureringsinformation eller annan information som du tillhandahåller frivilligt, eller som samlas in av dessa webbplatser, genom din åtkomst till eller användning av denna webbplats.

Ansvarsfriskrivning för sociala medier

Vi ger tillgång till tjänster eller funktioner på vår webbplats som gör att du kan dela information med vissa sociala nätverk och interagera med oss på vår Facebook-fansida, Twitter-sida eller annan social medieplattform som vi kan använda, t.ex. Facebook Like-knappen eller Facebook-widgets, Share this-knappen osv. Dessa funktioner eller widgetar kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och kan ställa in en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Din användning av dessa funktioner kan leda till att dessa webbplatser för sociala medier samlar in eller delar information om dig. Du bör noggrant granska sekretesspolicyn och inställningarna på dessa specifika webbplatser för sociala medier. Vi ska under inga omständigheter ha något ansvar gentemot dig för de metoder för informationsinsamling som används av dessa tredje parters webbplatser för sociala medier. Alla funktioner och widgetar för sociala medier finns antingen hos en tredje part eller direkt på vår webbplats.

Begränsning av ansvar

Mission Workshop, och / eller dess respektive tjänstemän, direktörer, ägare, tjänstemän, partners, partnerskap, huvudmän, anställda, dotterbolag och andra relaterade enheter, tjänare, agenter, representanter, efterträdare och uppdrag, kommer inte att hållas ansvariga för eventuella skador till följd av missbruk av information som samlats in av någon tredje part, eller missbruk av information som samlats in via webbplatsen som inte bryter mot policyn.

Kaliforniens invånares rätt till integritet

Enligt California Civil Code Section 1798.83 kan invånare i Kalifornien begära viss information om vårt utlämnande av deras personuppgifter till tredje part för deras direktmarknadsföring. Enligt kalifornisk lag kan invånare i Kalifornien också välja att inte få denna information utlämnad. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen kontakta info@missionworkshop.com. Ange orden "California Privacy Disclosure Request" i ämnesraden.

Efterträdare

Vid förvärv, sammanslagning, försäljning eller annan förändring av kontrollen över vår verksamhet/organisation förbehåller vi oss rätten att överföra all identitetsinformation som du har lämnat till denna webbplats som en del av den egendom som ägs av oss till vår efterträdare till följd av sådan sammanslagning, förvärv, försäljning etc. I händelse av vår konkurs, insolvens, omorganisation, konkursförvaltning eller tilldelning till förmån för fordringsägare, eller tillämpning av lagar eller rättvisa principer som påverkar fordringsägares rättigheter i allmänhet, förbehåller vi oss rätten att överföra din identitetsinformation för att skydda någon av våra rättigheter eller enligt vad som krävs enligt lag.

©Mission Workshop 2023