Hoppa till innehåll

Vagn

Din varukorg är tom

ÖVERSIKT


Denna webbplats drivs av Mission Workshop. Genom hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Mission Workshop. Mission Workshop erbjuder denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.


Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("användarvillkor", "villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till häri och/eller som finns tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och / eller bidragsgivare av innehåll.


Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal får du inte gå in på webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande, är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.


Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av Användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter det att eventuella ändringar har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.


Vår butik ligger hos Shopify Inc. De förser oss med den e-handelsplattform online som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

 

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR WEBBUTIKEN


Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i den stat eller provins där du är bosatt, eller att du är myndig i den stat eller provins där du är bosatt och har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina minderåriga anhöriga använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.
Ett brott mot eller en överträdelse av något av villkoren kommer att leda till en omedelbar uppsägning av dina tjänster.


AVSNITT 2 - MOBILVILLKOR


Den mobila meddelandetjänsten Mission Workshop ("Tjänsten") drivs av Mission Workshop ("Mission Workshop", "vi" eller "oss"). Din användning av Tjänsten innebär att du godkänner dessa villkor ("Mobilvillkoren"). Vi kan ändra eller avbryta Tjänsten eller någon av dess funktioner utan föregående meddelande. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag kan vi också ändra dessa mobila villkor när som helst och din fortsatta användning av tjänsten efter ikraftträdandedatumet för sådana ändringar ska utgöra ditt godkännande av sådana ändringar.

Genom att samtycka till Mission Workshop:s SMS/textmeddelandetjänst samtycker du till att ta emot återkommande SMS/textmeddelanden från och på uppdrag av Mission Workshop via din trådlösa leverantör till det mobilnummer du angav, även om ditt mobilnummer är registrerat på någon statlig eller federal lista över ej uppringda. Textmeddelanden kan skickas med hjälp av ett automatiskt telefonuppringningssystem eller annan teknik. Tjänsterelaterade meddelanden kan innehålla uppdateringar, varningar och information (t.ex. orderuppdateringar, kontovarningar etc.). Marknadsföringsmeddelanden kan innehålla kampanjer, specialerbjudanden och andra marknadsföringserbjudanden (t.ex. påminnelser om kundvagn).

Du förstår att du inte behöver anmäla dig till detta program för att göra några inköp, och ditt samtycke är inte ett villkor för något inköp hos Mission Workshop. Ditt deltagande i detta program är helt frivilligt.

Vi tar inte betalt för Tjänsten, men du är ansvarig för alla avgifter som din mobiloperatör tar ut i samband med textmeddelanden. Meddelandefrekvensen varierar. Priser för meddelanden och data kan tillkomma. Kontrollera ditt mobilabonnemang och kontakta din mobiloperatör för mer information. Du är ensam ansvarig för alla avgifter i samband med SMS/textmeddelanden, inklusive avgifter från din mobiloperatör.

Du kan när som helst avanmäla dig från tjänsten. Skicka det enkla nyckelordet STOP till +18339451148 eller klicka på länken för att avsluta prenumerationen (om sådan finns) i ett textmeddelande för att avbryta. Du kommer att få ett engångsmeddelande som bekräftar att du har valt bort tjänsten. Inga ytterligare meddelanden kommer att skickas till din mobila enhet, om du inte själv initierar det. Om du har prenumererat på andra Mission Workshop mobila meddelandeprogram och vill avbryta, förutom där tillämplig lag kräver annat, måste du välja bort separat från dessa program genom att följa instruktionerna i deras respektive mobilvillkor.

För support eller hjälp, skicka HELP till +18339451148 eller e-posta support@missionworkshop.com.

Vi kan när som helst ändra kortnummer eller telefonnummer som vi använder för att driva Tjänsten och kommer att meddela dig om dessa ändringar. Du är medveten om att meddelanden, inklusive STOP- eller HELP-förfrågningar, som du skickar till ett kortnummer eller telefonnummer som vi har ändrat kanske inte tas emot och vi ansvarar inte för att uppfylla förfrågningar som görs i sådana meddelanden.

De trådlösa operatörer som stöds av Tjänsten är inte ansvariga för försenade eller ej levererade meddelanden. Du samtycker till att förse oss med ett giltigt mobilnummer. Om du får ett nytt mobilnummer måste du registrera dig för programmet med ditt nya nummer.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag samtycker du till att vi inte ansvarar för misslyckad, försenad eller felaktig leverans av information som skickas via tjänsten, eventuella fel i sådan information och/eller eventuella åtgärder som du kan eller inte kan vidta i förlitan på informationen eller tjänsten.

Vi respekterar din rätt till integritet. För att se hur vi samlar in och använder din personliga information, se vår integritetspolicy.


AVSNITT 3 - ALLMÄNNA VILLKOR


Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka någon att använda tjänsten.
Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och innebära (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsuppgifter krypteras alltid vid överföring över nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
De rubriker som används i detta avtal är endast till för att underlätta och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.


AVSNITT 4 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET


Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All förlitan på materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.


AVSNITT 5 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER


Priserna för våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande.
Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller nedläggning av Tjänsten.


AVSNITT 6 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)


Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är endast föremål för retur eller byte enligt vår returpolicy.
Vi har gjort allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färger och bilder av våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.


AVSNITT 7 - KORREKTHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION


Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi gör en ändring eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår bedömning, verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.


Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.


För mer information, se vår returpolicy.


AVSNITT 8 - VALFRIA VERKTYG


Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll över.
Du bekräftar och godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängliga" utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan något stöd. Vi ska inte ha något som helst ansvar som härrör från eller är relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör se till att du känner till och godkänner de villkor enligt vilka verktygen tillhandahålls av den relevanta tredjepartsleverantören.
Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.


AVSNITT 9 - LÄNKAR TILL TREDJE PART


Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för något material eller webbplatser från tredje part eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi ansvarar inte för eventuella skador eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med någon tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom den tredje partens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du inleder någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor om produkter från tredje part ska riktas till den tredje parten.


AVSNITT 10 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLAGOR


Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, via post eller på annat sätt (gemensamt kallade "kommentarer"), godkänner du att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i något medium alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) behandla några kommentarer konfidentiellt, (2) betala ersättning för några kommentarer eller (3) svara på några kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datorvirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.


AVSNITT 11 - PERSONUPPGIFTER


Din inlämning av personlig information via butiken styrs av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.


AVSNITT 12 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN


Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning).
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget angivet uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.


AVSNITT 13 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING


Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) för att inkräkta på eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) för spam, phish, pharm, pretext, spindel, crawl eller scrape; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.


AVSNITT 14 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR


Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan föregående meddelande till dig.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) "som de är" och "som tillgängliga" för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
Under inga omständigheter ska Mission Workshop, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, krav eller någon direkt, indirekt, tillfällig, straffbar, speciell eller följdskada av något slag, inklusive, utan begränsning förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de baseras på kontrakt, tort (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsterna eller produkter som anskaffats med hjälp av tjänsten, eller för något annat krav som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppstått till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de informerats om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.


AVSNITT 15 - SKADESTÅND


Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Mission Workshop och våra moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av någon tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller en tredje parts rättigheter.


AVSNITT 16 - AVSKILJBARHET


I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse ändå verkställas i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, ett sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av andra återstående bestämmelser.


AVSNITT 17 - UPPSÄGNING


Parternas skyldigheter och ansvar som uppkommit före uppsägningsdatumet ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor gäller om och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du enligt vår bedömning inte följer, eller vi misstänker att du inte har följt, något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och inklusive uppsägningsdatumet; och/eller följaktligen kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).


AVSNITT 18 - HELA AVTALET


Om vi inte utövar eller verkställer någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska det inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den utarbetande parten.


AVSNITT 19 - TILLÄMPLIG LAG


Dessa användarvillkor och alla separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i 40 Rondel Pl San Francisco California US 94103.


AVSNITT 20 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN


Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter publicering av eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.


AVSNITT 21 - KONTAKTINFORMATION


Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på support@missionworkshop.com.